Водопад Врана вода до село Ямна, на 10км от Етрополе и на 95км от София

Обект: водопад Врана вода

Друго име на обекта: водопад Враня вода, Враната вода

Височина: 15м
Река: ляв приток на Стара река (приток на р. Малки Искър)

Местоположение: село Ямна, в Стара планина, на 10км от Етрополе, на 95км от София

Достъпност: с автомобил и около 40 мин пеша

Маркировка: жълта лентова

Други обекти в района: екопътека Екот от Камбанен звън (на 8км), водопад Варовитец (на 8км), Етрополски манастир Света Троица (на 8км); Правешки манастир (20км); водопад Скока Тетевен (на 40км); Чекотински манастир и Чекотински водопад (43км); водопад Скочи вода и пещера Водната пещ до село Липница (50км)

Направления до водопада

При влизане в село Ямна от посока Етрополе, скоро след първите къщи пътят прави почти обратен ляв завой (на около 500м след табелката за начало на селото). По средата на завоя вдясно се отклонява черен път, а непосредствено преди него има уширение, където може да се паркира. Това е мястото, от където започва маршрутът за водопад Врана вода.

В началото пътеката върви заедно с пешеходния маршрут за Етрополския манастир, като и двете следват жълта лентова маркировка. Тръгва се по черен път, който минава покрай няколко къщи и навлиза в гората. Имайте предвид, че при мокро време и след обилни валежи, пътят е кален, на места труднопроходим.

След по-малко от 5 минути спокоен ход се минава покрай чешма (вдясно от пътя). След около още 5 минути се стига до разклон. Тук пътеката за Етрополския манастир се отклонява вдясно през гората. Маршрутът за водопад Врана вода също се отклонява от черния път – по пътека вдясно през гората, но на около 15м след табелките.

разклонът за Етрополски манастир и водопад Врана вода - след табелите вдясно

Ако изпуснете разклона и продължите по пътя, след по-малко от още 5 минути ще излезете на обширна поляна. Най-лесно е да се върнете обратно до разклона в гората. Има пътека и през поляната вдясно и нагоре (гледано от посоката, от която сте дошли), но се намира трудно и не е така добре утъпкана и приятна като горската.

поляна над село Ямна
Поляната, до която не трябва да стигате 🙂

След разклона

От разклона в гората се продължава по тясна, но добре утъпкана и маркирана горска пътека. Маркировка има начесто по дърветата. На няколко места се разкрива гледка вляво към село Ямна и отсрещните хълмове.

На около 5 минути след разклона от черния път се преминава покрай водохващане вдясно от пътеката. Скоро се излиза от гората, растителността става по-ниска, пътеката по-тясна, но все още е лесно да се различи къде е и да се следва. Маркировка също има. На по-малко от 5 минути преди края на пътеката тя се разделя – вдясно и направо – и двата ръкава отвеждат до мястото, където се разливат водите на водопада, дясната пътека съвсем малко по-близо до водопада. В края на пътеката се достига до поляна, където се спускат водите от водопад Врана вода, а самият той е вдясно, в горния ѝ край.

Оттук остават около 5-10 минути изкачване до подножието на водопада. Пътечки има и отляво и отдясно на реката, която се спуска в многобройни поточета. За да стигнете до мястото, където водата пада, обаче, е нужно провиране между храсталаците, които растат в подножието му.

Водопад Врана вода

Водопад Врана вода е висок около 15м. Освен основния воден пад, вляво се спуска още една красива струя вода, която по-скоро се пързаля по скалата. Водопадът е по-пълноводен в края на зимата и началото на пролетта. През лятото водата в него значително намалява, но не пресъхва напълно, поради което скалата, по която се спуска, е обрасла с мъх.

За произхода на името на водопада съществува легенда, която е свързана с основаването на Етрополския манастир. Според нея монасите обикаляли околността в търсене на подходящо място за манастира. Спрели за кратко при водопада, където кацнала врана, която литнала, а те последвали. Нарекли водопада Враната вода, а изградили манастири на мястото, където тя кацнала – сегашното място на Етрополския манастир Св. Троица.

Скалата, по която водопад Врана вода се спуска, е варовикова и водата е издълбала в нея причудливи форми. Вляво от водопада, ако сте с лице към него, има и интересна скална ниша.

Посещението на водопад Врана вода, може да се съчетае с посещение на Етрополски манастир Св. Троица и водопад Варовитец. Разстоянието от началото на маршрута до тях е около 10-15мин с автомобил. От маршрута до водопад Врана вода се отклонява и туристическа пътека до Етрополския манастир, обозначена с жълта лентова маркировка. Според табелката разстоянието се изминава за около 1ч50мин (2ч от началото на маршрута при асфалтовия път в село Ямна). В края си пътеката се включва в екопътека Екот от камбанен звън, на около 5 минути под водопад Варовитец и достига по нея до манастира.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.