Водопад Черното пръскало, Централна Стара планина,
между хижа Хубавец и хижа Балкански рози

Обект: Водопад Черното пръскало

Височина: 20м.

Река: приток на Стара река

Маршрут: хижа Хубавец – водопад Черното пръскало

Маркировка: синя, лентова

Продължителност: около 50мин. в посока; около 3ч.30мин. в посока от Карлово

Други обекти в близост: хижа Хубавец, хижа Балкански рози, хижа Васил Левски, водопад Карловско пръскало, водопад Сучурум

Водопад Черното пръскало

Направления: За водопад Черното пръскало от хижа Хубавец се продължава по маршрута за хижа Балкански рози. След около 30 минути се достига до местността Мечи гроб. Преминава се през нея и през мост, който пресича реката. Скоро след това пътеката завива на ляво. Вдясно след завоя, до самата река, има място, обособено за пикник – с маса с пейки и огнище. На по-малко от 20м. след него, на отсрещния бряг на реката, се вижда малък приток, който се влива в нея. Това е рекичката, на която е разположен водопад Черното пръскало. Указателни табелки няма. Единственият начин да се пресече Стара река е да се преджапа през ледените ѝ води. Важно е да се намери по-плитко място, където водата е се движи по-бавно. Има такова място малко по-надолу от мястото, където се влива притокът.

След пресичане на Стара река се следва тясна пътечка. В началото притокът е вляво от нея, но скоро се прекосява и се върви по другия бряг. От Стара река до водопад Черното пръскало се стига за 20 минути. На места тясната пътечка е труднопроходима, качва се високо над коритото на рекичката, и е препречено то паднали дървета. Накрая се слизо до самата река в подножието на водопада.

Описание: Водопад Черното пръскало се намира в Централна Стара планина, на около 50 мин. от хижа Хубавец и на 40 мин. от хижа Балкански рози. Водопадът се среща и под името – Пръскалото на малкия башит. Черното пръскало спуска водите си от около 20м. височина. Сравнително пълноводен е през цялата година.

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.