Водопад Черното пръскало, Централна Стара планина,
между хижа Хубавец и хижа Балкански рози

Обект: Водопад Черното пръскало

Височина: 20м

Река: приток на Стара река

Маршрут: хижа Хубавец – водопад Черното пръскало

Маркировка: синя, лентова

Продължителност: около 50мин в посока; около 3ч и 30мин в посока от Карлово

Други обекти в близост: хижа Хубавец, хижа Балкански рози, хижа Васил Левски, водопад Карловско пръскало, водопад Сучурум, водопад Сувчарско пръскало, екопътека Бяла река

Водопад Черното пръскало

Направления: За водопад Черното пръскало от хижа Хубавец се продължава по маршрута за хижа Балкански рози. След около 30 минути се достига до местността Мечи гроб. Преминава се през нея и през мост, който пресича реката. Скоро след това пътеката завива на ляво. Вдясно след завоя, до самата река, има място, обособено за пикник – с маса с пейки и огнище. На по-малко от 20м след него, на отсрещния бряг на реката, се вижда малък приток, който се влива в нея. Това е рекичката, на която е разположен водопад Черното пръскало. Указателни табелки няма. Единственият начин да се пресече Стара река е да се преджапа през ледените ѝ води. Важно е да се намери по-плитко място, където водата е се движи по-бавно. Има такова място малко по-надолу от мястото, където се влива притокът.

След пресичане на Стара река се следва тясна пътечка. В началото притокът е вляво от нея, но скоро се прекосява и се върви по другия бряг. От Стара река до водопад Черното пръскало се стига за 20 минути. На места тясната пътечка е труднопроходима, качва се високо над коритото на рекичката, и е препречено то паднали дървета. Накрая се слизо до самата река в подножието на водопада.

Описание: Водопад Черното пръскало се намира в Централна Стара планина, на около 50 мин от хижа Хубавец и на 40 мин от хижа Балкански рози. Водопадът се среща и под името – Пръскалото на малкия башит. Черното пръскало спуска водите си от около 20м височина. Сравнително пълноводен е през цялата година.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.