Шабленският фар – най-високият и най-старият в България

Шабленският фар е сред най-интересните навигационни съоръжения по българското черноморско крайбрежие.

Местоположение: нос Шабла, област Добрич, на 6км от центъра на Шабла, на 27км от Каварна, на 45км от Балчик, на 85км от Добрич, на 87км от Варна

Направления: До фара на нос Шабла може да се стигне както от град Шабла, така и по панорамния път от Каварна през Българево, Камен бряг и Тюленово. Разположен е на 6км от центъра на град Шабла до входа на рибарско селище Кария. Непосредствено до табелката за населено място има достатъчно място за паркиране.

Шабленският фар

Шабленският фар

Фарът на нос Шабла е висок 32м и е най-високият в България. Той е и най-старият по нашите земи. Разположен е в най-източната точка на страната. Характеристиката му е групово проблясваща бяла светлина с периодичност 20 секунди (с 2 по-кратки и 1 по-дълго проблясване) и обхват 17 морски мили, видима на 270 градуса. Предназначението му е да пази корабите от подводния риф, който се простира на 1 морска миля, както и от засядане в плитчините между нос Шабла и Тюленово.

Таблеката за населено място Кария и фарът на нос Шабла

История на фара на нос Шабла

Построяването на фара

Все още има много неотговорени въпроси, свързани с историята на Шабленския фар. Информация за неговото създаване е търсена както в архивите на Османската империя, в чиито предели се е намирал, така и в описанията, публикувани от различни западноевропейски изследователи и пътешественици.

Смята се, че фарът на нос Шабла е първоначално построен през 1768г. Наскоро са открити и документи, според които дори тогава постройката е направена на място, където вече е имало рушаща се фарова сграда. Така възрастта на Шабленския фар достига 4 века.

По-късно, през 30-те години на XIXв. се споменава, че съоръжението е изоставено и не излъчва светлина. През 1856г. е открит възстановеният Шабленски фар. Той работи с френска оптика с постоянна бяла светлина. На западната стена на новоизградената сграда за пазачите е вградена мраморна тугра (монограм) на султан Абдул Меджид I (1839-1861), която е запазена и до днес. Гръмоотводът на кулата, също запазен и до днес, завършва с полумесец и звезда с позлатен връх. На северозападния ръб на основата на фара пък е изобразен изправен на задните си крака лъв, което според изследователите свидетелства за участието на български майстори в строителните дейности. Фигурата е с размер около 30 см и е на височина около 9 м от земята.

Шабленският фар през XX век и до днес

След Освобождението навигационното съоръжение е предадено на България през 1909г. По-късно по силата на Ньойския мирен договор от 1919г. попада в територията на Кралство Румъния. През 1935г. е укрепен с метални обръчи заради пукнатини, получени по време на силно земетресение през 1901г. Сменена е оптиката на фара с въртяща се, шведска оптика, работеща с ацетилен. На покрива му е монтиран слънчев клапан, който е запазен и до днес. Той автоматично е пускал (след залез) и спирал (с настъпване на утрото) притока на ацетилен. През същата година фарът е боядисан в запазените до днес бели и червени ивици.

През 1987г. оптиката на фара на нос Шабла е сменена със съветска оптика, с която работи и до днес.

Светлината на Шабленския фар

Повече за историята на Шабленския фар и споменаването му в различни документи на изследователи и пътешественици можете да прочетете тук.

През 1996г. в основата на фара е поставено послание за бъдещите поколения, което да бъде отворено през 2056г.

Интересен факт е, че на това място е работила единствената жена – пазач на такова съоръжение – Тодорка Хаджииванова. Тя и съпругът ѝ Иван повече от 40 години (до 1992г.) са се грижили за навигационното съоръжение, а след това синът им продължава тяхното дело.

През 2022г. е извършен основен ремонт на Шабленския фар. Кулата му е укрепена и прясно боядисана.

Посещение на Шабленския фар

Фарът на нос Шабла е действащ, със статут на военен обект, поради което достъпът до него е ограничен. На практика посещението му представлява разглеждане на фара през оградата.

Енергиен парк на пирамидите

За да се приближите от паркинга до фара на нос Щабла, трябва да преминете през нещо като парк, представляващо масонски храм на открито. Инсталацията е наречена Енергиен парк на пирамидите и е по проект на арх. Кристиян Маркулев. Строежът ѝ започва през 2014г. със средства по европейски проект, който цели благоустрояването на рибарско селище Кария. На откритата площ пред фара са разположени 4 пирамиди, слънчев часовник с посоките на света от гранит, както и пейки. Към 2023г. част от елементите в инсталацията са изпочупени. Липсва информационна табелка за предназначението на самия обект, с изключение на тази по европейския проект.

Фарът на нос Шабла

Шабленският фар може да бъде обиколен от две страни – откъм масонския парк (запад), както и ако минете вдясно покрай оградата му (юг).

От страната на парка можете да видите монограма на султан Абдул Меджид I – червен символ на бял фон – на стената на двуетажната къщичка в основата на фара.

Ако отидете в най-лявата част на парка (с лице към фара), близо до табелката с информация за европейския проект, по който масонският парк е изграден, можете да видите и лъва. Фигурата е високо в основата на навигационното съоръжение, боядисана в бяло на яркочервения фон.

Вдясно от фара са разположени сергии за сувенири. За да го видите от южната му страна, трябва да минете между тях. Покрай оградата на Шабленския фар са подредени информационни табелки с интересни факти за него и за античното селище Кария. От тази страна се вижда добре гръмоотводът с полумесеца и звездата. Вдясно от него от покрива стърчи и слънчевият клапан за ацетилен, монтиран през 1935г.

Достигайки до морето, ще видите вдясно морската естакада в строеж. Градежът ѝ е започнал през 2014г. но все още не е довършен. В миналото тук е имало естакада, изградена през 60-те години на XXв за целите на нефтодобива в района.

Естакадата в строен на нос Шабла

Между естакадата и оградата на Шабленския фар се виждат и обрасли с растителност останки от някогашната крепост Кария. Неколкократно са правени разкопки – с по-голяма площ от другата страна на естакадата, но към момента обектът не е пригоден за посещения.

През последните години се организира Ден на отворените врати, когато се допускат посетители вътре във фара на нос Шабла. Датата е 18 август – Международен ден на морските фарове.

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.